Covid-19 beschermd taxi vervoer

Maatregelen in het vervoer

Wij hebben maatregelen genomen die zoveel mogelijk overeenkomen met de richtlijnen van het RIVM. Voor de start van de rit wordt aan de reiziger gevraagd of deze corona gerelateerde klachten heeft. Bij klachten kan de reiziger niet mee. Wanneer de chauffeur twijfelt of de reiziger klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan.  Wanneer het mogelijk is om in het voertuig tussen chauffeur en passagiers, of tussen meerdere passagiers min. 1.5m afstand in acht te nemen, zijn geen extra maatregelen noodzakelijk.

Wanneer het NIET mogelijk is om tussen de chauffeur en de passagier(s) 1.5m afstand te bewaren :

 • Wordt er een fysieke afscherming tussen chauffeur en de passagier(s) geplaatst
 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de passagier(s) een niet-medisch mondkapje

Huishouden (gezin of bijv.  woongroep)?

JA : dan zijn nadere beschermingsmaatregelen tussen deze reizigers niet nodig, maar er moet wel minimaal 1.5m afstand bewaard worden tot de chauffeur. Of er is een fysieke afscherming aanwezig of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje. In geval van het laatste zullen de reizigers toch ook een niet-medisch mondkapje moeten dragen.

NEE : dan zijn alle reizigers verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien de afstand van 1.5m niet gewaarborgd kan worden.

Daarnaast zijn net als in het OV het maximale aantal passagiers beperkt:

 • Personenauto maximaal 2 passagiers
 • Bus : maximaal 4 passagiers

Zo zijn er bij al onze voertuigen scheidingswanden aangebracht die direct contact tussen chauffeur en passagiers onmogelijk maakt. Over nagenoeg de gehele breedte en hoogte is door middel van plexiglas schot geplaatst die de veiligheid garandeert.

Door deze aanpassingen is het helaas niet meer mogelijk om met meer dan 2 personen in een sedan taxi plaats te nemen. Met 3 tot 4 personen worden er busjes ingezet zodat ook een gezin vervoert kan worden.

Hoe gaat het in zijn werk als u bij ons een taxi besteld? Hieronder treft u het proces stapsgewijs:

 • De chauffeur belt bij u aan en houdt vervolgens minimaal 1,5 meter afstand.
 • De chauffeur opent de portieren en (indien nodig) de kofferbak.
 • U wordt alleen met uw bagage geholpen als u dit niet zelf kunt. De chauffeur zal in dat geval de koffer niet bij het handvat vastpakken maar aan de zijkant en onderkant.
 • Nadat u heeft plaatsgenomen zal de chauffeur de portieren en kofferdeksel sluiten.

Schud geen handen

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden! Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd.

Was uw handen regelmatig

Was & desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk! zo houdt u het virus het beste op afstand.

1.5 meter afstand

Bewaar afstand tot elkaar! Indien het kan minimaal 1.5 meter en voorkom verspreiding van het virus.

Copyright by Business Vervoer Limburg
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Business Vervoer Limburg is een full service taxibedrijf, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59288612. Ahro Tax voert de handelsnamen Ahro Tax, BTI-Tax en Go AhRo.Sinds 2013 zijn we ingeschreven als vennootschap onder firma en verzorgen Airport Taxi naar alle luchthavens in Nederland, Duitsland en België met taxi- en taxibus.  Daarnaast bieden wij Business Taxi aan, waarin we ervaren zijn in de zakelijke markt en geheel tegemoet kunnen komen aan behoefte van de ondernemer. Tot slot rijden wij 24/7 taxiritten voor particulieren in Nederland, Duitsland en België. Contactgegevens Privacy Officer:Ron Greten, postbus 30010 6370 KA LandgraafTelefoon          045-5316120Mail                 ron@rongreten.nl In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, met welk doel en voor welke termijn.  Hierin maken wij een onderscheid tussen particuliere en zakelijke relaties.Wat verzamelen wij voor informatie van zakelijke relaties ?Oriëntatiefase:
 1. Naam, adres- en woonplaatsgegevens. Daarnaast telefoonnummer, mailadres. Hierdoor krijgen we ook andere persoonsgegevens binnen, zoals het ip adres waar je mail mee verstuurd, of informatie e/o nieuwsbrief bij ons aanvraagt. Deze gegevens zijn nodig om het ons makkelijk te maken met u te communiceren.
 Klantfase (op het moment dat u onze dienstverlening afneemt):
 1. Bankrekeningnummer. Bij elke transactie hoort in de regel een betaling. Om de betaling te kunnen incasseren, of overgemaakt te krijgen maken we gebruik van de rekening die we van u hebben ontvangen.
 2. Locatiegegevens. We moeten weten waar we personen ophalen en naar welk adres wij deze moeten vervoeren. De locatiegegevens en kilometers vormen de basis voor de facturatie die wij versturen.
 3. Informatie, nieuwsbrieven, acties. Daar waar we u moeten of willen informeren over belangrijke zaken, u een nieuwsbrief willen toesturen of acties willen voeren voor een bepaalde dienst of product, maken we gebruik van de ons ter beschikking gestelde communicatiegegevens. U kunt steeds aangeven dat u geen mail meer van ons wenst te ontvangen en eventuele nieuwsbrieven en acties worden niet langer toegestuurd.
Bovenstaande gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen worden opgeslagen op grond van toestemming die we van u hebben verkregen dan wel op grond van de overeenkomst die met ons kantoor tot stand komt, dan wel op grond van de wettelijke verplichting tot het bewaren van de gegevens.
procesmaximale bewaartermijngrondslag
sollicitatieprocedure1 jaartoestemming
indiensttreding/arbeidsovereenkomst2 jaarWet op de Rijksbelasting
salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden7 jaarWet op de Rijksbelasting
Loonbelasting en ID bewijzen5 jaarUitvoeringsregeling LB
verzuimbeheer2 jaarovereenkomst
gerechtelijke procedures5 jaarvrijgesteld
debiteuren- en crediteurenadmin7 jaarWet op de Rijksbelasting
dossier5 jaarovereenkomst
 Als gegevens niet correct verwerkt zijn (bijvoorbeeld een adres is onjuist) kan dat altijd worden doorgegeven, waarna wij deze corrigeren.  Indien u inzage wenst in de aangeleverde en opgeslagen gegevens dient u ons dit te verzoeken. We zullen de gegevens na vaststelling van de identiteit aan u verstrekken.  U kunt ons verzoeken de gegevens over te dragen naar derden. Wij zullen na vaststelling van de identiteit dit op uw verzoek doen. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die aan derden worden opgevraagd ten einde te de  diensten die wij aanbieden correct uit te voeren.Wat verzamelen wij voor informatie van particuliere relaties ?
 1. Naam, adres- en woonplaatsgegevens en telefoonnummer. Indien u per mail ons verzoekt om diensten uit te voeren krijgen we ook gegevens binnen zoals het mailadres en ip adres.
Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 2 weken na het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele (digitale) betalingsgegevens worden in de boekhouding verwerkt en blijven 7 jaar bewaard op grond van wetgeving.Delen van uw gegevens?In sommige gevallen is het delen van uw gegevens essentieel voor de uitvoering van dienstverlening. Zo kan bijvoorbeeld een rit door ons worden uitbesteed, in welk geval uw gegevens gedeeld worden met een collega-bedrijf.Wat doen wij niet?
 1. Gegevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  Dit is uitsluitend mogelijk als bij de overeenkomst met ons kantoor is vastgelegd dat het inschakelen van derden noodzakelijk is om de dienst te kunnen uitvoeren.
 2. Gegevens wissen binnen de door ons aangegeven bewaartermijn.
 3. Wij gebruiken uw gegevens voor het doel waarvoor het is opgegeven. Wij zullen de gegevens niet voor andere doelstelling gebruiken.
 4. Opname telefoongesprekken. Wij nemen geen telefoongesprekken op, ook niet trainings- of coaching doeleinden.
WebsiteOnze website maakt gebruikt van cookies. Deze zorgen voor een juiste werking van de website en er wordt informatie verzameld omtrent uw bezoek aan onze website. Op grond hiervan kan gemonitord worden (bezoekfrequentie, browsertype en pagina’s, duur van het bezoek). Deze gegevens zijn belangrijk om de site structureel te verbeteren.KlachtBinnen onze eigen bedrijfsprocessen, alsmede de keuze van onze leveranciers (telefonie) en alle bedrijven die (in)direct gegevens voor ons verwerken en/of opslaan wordt structureel aandacht besteed aan de bescherming van privacy van ons relaties. Door de juiste maatregelen op ICT, Technisch en Organisatorisch gebied blijven we voorkomen dat incidenten zich voordoen of privacygevoelig materiaal in verkeerde handen komt.Mocht er onverhoopt toch zich een situatie voordoen waarin u van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u te allen tijde een klacht bij ons hierover melden. We nemen dan direct met u hierover contact op. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze privacy officer onder vermelding van onze bedrijfsnaam.
Save settings
Cookies settings